PRIVACY INFORMATIE “Orangerie De Pol – de Game”

Dit is de privacyverklaring van de app "Orangerie de Pol – de Game". Voor vragen over deze privacy verklaring kun je altijd contact opnemen met ons via info@engine-software.nl.

Welke gegevens bewaart deze App?

De app slaat geen enkele persoonlijke gegevens op. Alle spelers kunnen anoniem meespelen, zonder een account aan te houden maken, of zonder ergens in te hoeven loggen.

Gebruik van de gegevens

De app zal geen voortgang gegevens van de spelers doorsturen naar centrale servers. Op de telefoon zelf wordt enkel bijgehouden welke levels de speler al gehaald heeft. Deze gegevens worden nooit gedeeld.

Wijzigen en inzien van de gegevens

Aangezien er geen gegevens worden bijgehouden is het ook niet mogelijk gegevens in te zien of te wijzigen.

Social Media

Er wordt door de app geen koppeling gemaakt met socials media.

Datalekken

In het geval persoonlijke informatie onbedoeld in handen van derden valt, bijvoorbeeld wanneer de app gehacked wordt en wel gegevens verzamelt, zullen we hiervan melding doen bij de autoriteit persoonsgegevens

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Ben je het niet eens met het hierboven omschreven privacyverklaring of de manier waarop wij omspringen met gegevens? Je hebt dan het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

De privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast. We raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.